Taurus Coaching

Taurus Coaching

De paradox van verandering: de verandering vindt plaats als je ophoudt met jezelf te willen veranderen

Welkom bij Taurus Coaching

Mijn passie als coach ligt bij het in contact zijn met jonge professionals (millennials) die op zoek zijn naar een nieuwe balans in hun leven: verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent, in relatie, werk/loopbaan, privé. Ik ondersteun ze in hun zoektocht door liefdevolle confrontatie, waarbij het contact van het hier-en-nu tussen de gecoachte en mezelf centraal staat. Principes die daarbij centraal staan: erkenning, bewaarzijn, bewustwording, acceptatie van imperfecties, creatieve afstemming met wat de omgeving van je vraagt, zelfsturing, keuzes maken en daar verantwoordelijkheid voor nemen.

Onze diensten

Personal Coaching

Personal Coaching

Het gevoel en besef hebben dat je bestaan (prive en werk) beter en anders kan? Ik help je graag bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling!

Lees verder
Begeleiding studentenbesturen

Begeleiding studentenbesturen

Een bestuursjaar is intensief, hectisch en leerzaam. Het vraagt veel van hoe je met elkaar omgaat en samenwerkt. Taurus Coaching ondersteunt en begeleidt jullie groepsproces.

Lees verder
Team- en procesbegeleiding

Team- en procesbegeleiding

Voor ieder team is het van belang een gezamenlijk leer- en ontwikkelproces door te maken met het oog op bezieling, verbinding en resultaat. Waar dat lastig wordt, om welke reden dan ook, kan het uiterst effectief zijn een onafhankelijk iemand van ‘buiten’ in te schakelen.

Lees verder

Over mij

In mijn praktijk als coach staat de autonomie van de ander voorop. Ieder is zijn eigen leider. Ik stimuleer persoonlijk meesterschap.

Lees verder