Taurus Coaching

Begeleiding studentenbesturen

Begeleiding studentenbesturen

Wat ik vooral boeiend vind is om te zien hoe jonge mensen binnen één bestuursjaar zo hard en gedreven werken om hun persoonlijke en bestuurlijke ambities te realiseren. Ervaring leert dat het juist dan van belang is om regelmatig met elkaar de balans op te maken: zitten we nog op de goede weg? redden we het met elkaar? waar hebben we last van? hoe zit het met ons onderling vertrouwen? hoe gaan we om met druk, druk, druk? komt ieder van ons volledig tot haar/zijn recht? Dát met elkaar bespreekbaar maken geeft verdieping aan de samenwerking en aan ieders functioneren. Het biedt een team de mogelijkheid om te groeien in daadkracht en constructief om te gaan met de dynamiek van verschillen.

Mijn manier van begeleiden is gebaseerd op jarenlange ervaring met het werken met (landelijke en lokale) studentenorganisaties en studieverenigingen. Om je een beeld te geven waar het in de sessies met jullie over kan gaan, hier een fragment uit een van mijn offertes:

Thema’s waar we het o.a. in de kennismaking over gehad hebben, kunnen moeiteloos in de bijeenkomsten worden ingebouwd. Het gaat dan o.a. om de volgende onderwerpen:

  • Welke kwaliteiten hebben we als bestuur in huis? Ieder voor zich, maar ook: hoe ziet het teamprofiel er dan uit en wat betekent dat?
  • Aanspreken, met als inzet: open communicatie. Kern: hoe kun je met respect voor de ander op een constructieve manier elkaars functioneren en manier van handelen aan de orde stellen?
  • Gaandeweg kan het nodig zijn stil te staan bij ieders verwachtingen en de wijze van invulling daarvan t.a.v. het bestuursjaar (inzet, tijdsbesteding, motivatie, taakopvatting, e.d.). Dat proces hoeft niet gepusht te worden, als groep is het van belang daarin jullie eigen dynamiek te laten ontstaan.
  • In z’n algemeenheid kun je zeggen dat tijdens onze bijeenkomsten steeds de vraag vanuit nieuwsgierigheid aan de orde is: Hoe gaat het? Ervaring leert dat eventueel sluipende dan wel acute kwesties op tafel komen, bespreekbaarder worden en daarmee lichter en in een ander, werkbaarder perspectief komen te staan.

Naast begeleiding van dit proces bied ik ook ondersteuning bij beleid- en strategieontwikkeling.

Praktische zaken:

  • De begeleiding vindt plaats op jullie eigen kantoor.
  • Duur van een bijeenkomst: tussen de 2 en 3 uur.
  • Frequentie: 1x in de 4, 5 of 6 weken, afhankelijk van jullie wens.
  • Na een kosteloos oriënterend gesprek doe ik jullie een inhoudelijk en zakelijk aanbod.