Taurus Coaching

Leidinggeven in het Nieuwe Normaal

Leidinggeven in het Nieuwe Normaal

Leidinggeven in het Nieuwe Normaal

Een ding is zeker: zoals het er eerder aan toe ging in organisaties, vóór de corona-pandemie, zo wordt het niet meer. Daarvoor hebben we met z’n allen te veel meegemaakt en ervaringen opgedaan die we niet zomaar aan de kant willen of kunnen schuiven. De hybride organisatie heeft definitief zijn intrede gedaan en biedt ruim kans om de samenwerking en effectiviteit van teams te verbeteren. Medewerkers maar ook klanten en burgers hopen daarop en verwachten dat ook. Ze verwachten dat positieve elementen uit de coronaperiode zoals nieuwe werkvormen en meer autonomie behouden blijven en verder worden ontwikkeld.

Voor teams, afdelingen en de leiding daarvan houdt dit een grote verandering in. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfsvoering, het aansturen van medewerkers, taakverdeling en taak- coördinatie, aan teamontwikkeling en persoonlijke en professionele groei van medewerkers en het creëren van een passende organisatiecultuur. We noemen dit het werken in het Nieuwe Normaal. Dat ‘nieuwe normaal’ is onontbeerlijk zodat de organisatie-eenheid snel en resultaatgericht kan functioneren. Dienend én sturend leiderschap is vereist om het team, de afdeling of de organisatie mee te nemen in verwachtingen en nieuwe mogelijkheden.

Dat de transitie naar een hybride organisatie zeker ook voor leidinggevenden verstrekkende gevolgen heeft is onmiskenbaar. Waar stuur je nog op? Waar heb je het kantoor niet meer voor nodig? En waarvoor wél? Hoe organiseer je als leidinggevende dat dubbele karakter? Hoe neem je medewerkers daarin mee? Hoe zorg je voor de balans tussen effectiviteit van werk aan de ene kant en anderzijds voor groepsbinding, persoonlijk welbevinden van medewerkers en collectief leren? Hoe ga je om met je eigen onzekerheden hierover? Hoe geef je op een constructieve manier aandacht aan je nieuwe rolinvulling?

In ons programma van vier dagdelen Leidinggeven in ‘het Nieuwe Normaal’ werk je aan het bouwen van je hybride organisatie. In een groep van maximaal 12 trekken we lessen uit de praktijk van het werken ‘uit en thuis’, delen persoonlijke ervaringen, verkennen de mogelijkheden en onmogelijkheden van het hybride werken, maken keuzes hierin en geven er concrete en praktische invulling aan.

Het programma Leidinggeven in ‘het Nieuwe Normaal’  is ontwikkeld door Cens-or in samenwerking met deskundigen uit de beleids- en organisatiekunde. Dit samenspel biedt een hoogwaardig programma om te bouwen aan inzicht, kennis en kunde. Interessant voor u? Neem contact op met Astrid Hoevenagel 06 15898647 of met Paul Hautmans 06 23368077, zij kunnen uw vragen beantwoorden.