Taurus Coaching

Mijn werkwijze

De belangrijkste principes van mijn werkwijze als (burn-out)coach:

  • Creëren van een veilige omgeving voor de gecoachte. Dat betekent (ook) werken aan de relatie coach-gecoachte.
  • Alle ruimte bieden voor de gecoachte om haar verhaal te doen, met daarbij aandacht voor m.n. relatie werk-privé, eerste herkenbare verschijnselen van ‘opgebrand’ zijn, haar werk en werkrelaties (zowel wat betreft taken en verantwoordelijkheden als wel intercollegiale verhoudingen), haar stressfactoren, haar energiebronnen, welke lichamelijke, sociaal-emotionele en psychische klachten zich bij haar voordoen, zelfbeeld, sociaal netwerk, e.d.
  • Aandacht geven wat voor haar op dat moment op de voorgrond is.
  • Onderzoeken welke acties/gedragingen zij al ondernomen heeft om met haar klachten om te gaan en hoe die hebben uitgepakt.
  • De relatie coach-gecoachte ‘gebruiken’ om patronen, mechanismen, belemmeringen op te sporen die verband houden met burn-outverschijnselen. Werken aan gewaarzijn en bewustwording daarvan.
  • Afhankelijk van de aard en oorsprong van haar klachten, interventies inzetten hoe ze kan werken aan herstel.
  • Indien nodig/gewenst: driehoeksgesprek opdrachtgever, gecoachte en coach.