Taurus Coaching

Over mij

Ik ben Paul Hautmans, 73, woonachtig in Alphen aan den Rijn. In mijn werkzame leven (jongerenwerk, onderwijs, theater, training, coaching, groepsdynamische begeleiding van groepen) heb ik steeds uitdrukking proberen te geven aan mijn verbondenheid met mensen die zoeken naar persoonlijke groei en verdieping. Het boeit en inspireert me hoe ieder mens, op eigen-wijze en vanuit haar of zijn eigen geschiedenis, achtergrond en creativiteit, een plek in de wereld probeert in te nemen. En daarmee betekenis aan haar of zijn leven geeft.

In mijn praktijk als coach staat de autonomie van de ander voorop. Ieder is zijn eigen leider. Ik stimuleer persoonlijk meesterschap. Ik doe dat met inzet van alle middelen die me ter beschikking staan, gedestilleerd uit mijn veranderkundige achtergrond, mijn kennis van culturele en interpersoonlijke processen in organisaties, de pieken en dalen in mijn professionele loopbaan, mijn leven tot nu toe.